Uczę się, poznaję, zmieniam

Kto i co "Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" to projekt, który realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.