« powrót do listy

Szkoła Liderów 2015

Projekt Szkoła liderów 2015 jest z działaniem, które ma na celu aktywizację młodych ludzi z Ukrainy z Krzywego Rogu, z Litwy ze Szkoły Polskiej w Bezdanach i Mołdowy z Bielc. Działania projektu mają na celu stworzenie przestrzeni aktywnej partycypacji społecznej i obywatelskiej przedstawicieli środowisk polonijnych w życiu publicznym kraju zamieszkania oraz ich aktywny udział w tworzeniu i promowaniu kultury Polski.

Projekt realizowany jest w dwóch głównych etapach. Pierwszy z nich stanowiący swoiste przygotowanie dla uczestników tzw. Szkoła liderów miała miejsce w dniach 26 lipca- 5 sierpnia we Wrocławiu i Krośnicach w Dolinie Baryczy. 26 uczestników wraz ze swoimi 4 opiekunami wzięło udział w kompleksowym szkoleniu, na które składało się: trening kompetencji liderstwa i animacji społecznej, spotkania z kulturą polską, animacje językowe, warsztaty edukacji obywatelskiej oraz zajęcia w plenerze w oparciu o pedagogikę przeżycia. W ramach szkolenia uczestnicy zaplanowali dla swoich społeczności lokalnych inicjatywy promujące kulturę polską, obywatelstwo i zaangażowanie społeczne. Te tzw. MINI-Projekty realizowane będą przez naszych uczestników w lokalnych społecznościach w drugim etapie projektu przez okres października 2015 r. Przy realizacji tych działań wspierać młodzież będą nasze polonijne partnerskie organizacje od początku biorące aktywny udział w tworzeniu projektu tj.: Związek Polaków Ojczyzna Miasta Krzywego Rogu, Szkoła Polska w Bezdanach oraz Dom Polski w Bielcach.

Celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do bycia liderami polonijnymi i podejmowania działań na rzecz swoich lokalnych społeczności. Planowane MINI –projekty są więc swego rodzaju sprawdzianem umiejętności nabytych podczas wakacyjnego szkolenia. Całość projektu zostanie zakończona w listopadzie po ewaluacji zrealizowanych już MINI-projektów.

 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dniach 26.07.-5.08.2015 w ramach projektu "Szkoła Liderów 2015" gościliśmy w Domu Spotkań grupę młodych przedstawicieli Polonii z Litwy, Mołdowy i Ukrainy.

W ciągu 11 dniu uczestniczki i uczestnicy oraz liderzy i liderki grup wzięli udział w różnorodnych warsztatch, animacjach językowych i wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu i w Krośnicach oraz planowali projekty na rzecz swojej społeczności lokalnej, które zrealizowane będą po ich powrocie do domu.

Zapraszamy na krótką relację fotograficzną ze zrealizowanych działań:

Zapoznanaie uczestników

 

Gry na budowanie zespołu

Uczestniczki i uczestnicy przedstawiają swoje miejscowości

Przejazd kolejką wąskotorową w Krośnicach

Zajęcia wprowadzające do tematyki zarządzania projektem

Wspólny grill

Wieczór 4 kultur

Wycieczka po Dolinie Baryczy

Animacje językowe

Warsztaty dotyczące zarządzania projektem

Spotkanie we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego

Prezentacje zaplanowanych projektów

Kolacja pożegnalna

Ewaluacja i pożegnanie

 

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Relacja ze zrealizowanego projektu przygotowana przez młodzież z Krzywego Rogu na Ukrainie:

"Podczas realizacji projektu Akcja przecwdziałania paleniu i Trasa rowerowa zorganizowanych zostało kilka dużych przedsięwzięć.

Przeciwdziałanie paleniu

W Szkole nr 103 zorganizowany został konkurs rysunków wśród uczniów. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie rysunku przez całą rodzinę. Zwycięzcy otrzymali prezenty – książki o historii Polski, kulturze i architekturze Polski. W Szkole nr 16 zorganizowana została konferencja dla rodziców o negatywnym oddziaływaniu palenia oraz stoisko informacyjne. Wojskowe Liceum też aktywnie uczestniczyło w projekcie. W organizacji konferencji pomogła jedna z najstarszych i najaktywniejszych członkiń Związku Polaków Ojczyzna Żanna Szewczenko, doktor biologii. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie liceum słuchali odczytów o szkodliwych skutkach palenia. 65 procent uczniów liceum pali, ale po informacjach które przekazała im pani Żanna większość z nich podjęli decyzję o rzuceniu palenia. Podczas festywalu mniejszości narodowych "Jedyna rodyna – moja Ukraina" młodzież z naszej organizacji przedstawiła Akcję przeciwdziałania paleniu. Ponad 20 000 osób zapoznało się z naszymi projektami – O szkodliwości palenia (Zrób swój wybór – żuć palenie) i Trasa rowerowa (Tata, mama i ja – sportowa rodzina).

 
 
 

Trasa rowerowa

Podczas organizacji projektu Trasa rowerowa wspópracowaliśmy z Młodymi Ekologami z Centrum Młodzieżowej Twórczości, którzy przeprowadzili badania o zwierzęcym i roślinnym świecie w okolicach Krzywego Rogu. Przygotowaliśmy ulotki. Rowerzyści z Klubu Sportowego byli jednymi z pierwszych, którzy przejechali po nowej trasie rowerowej. Z informacjami o trasie można zapoznać się czytając tablicę informacyjną."

W ramach projektu młodzież z Bezdan (Litwa) przygotowała konkurs na stworzenie identyfikacji graficznej (herbu, flagi, logotypu oraz motto) dla swojej miejscowości. Wyniki konkursu zaprezentowane zostaną podczas Pierwszego Święta Miasteczka Bezdany organizowanego przez młodzież w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Szczegóły dotyczące działań zrealizowanych przez młodzież oraz przygotowana przez uczestników i uczestniczki strona internetowa:

http://bezdonys.cf/pl/

https://www.facebook.com/events/1633400136912816/

Relacja z udziału młodzieży w projekcie znalazła się w TYGODNIKU WILEŃCZSZYZNY

 

Zwycięski projekt w konkursie młodzieży:

 

Projekt “Otwarte serce” realizowany przez młodzież polonijną w Bielcach.

Podczas szkoleń organizowanych przez polską organizację “Dom Spotkań im. A.Silesiusa” z Wrocławia dla młodzieży polonijnej z Mołdawii, Ukrainy i innych krajów, młodzież z Bielc zdobyła niezbędną wiedzę z zakresu planowania, organizacji i realizacji projektów.

Założeniem i celem wrocławskiej Szkoły Liderów była aktywizacja młodzieży w lokalnym środowisku po powrocie do swojego kraju i wykorzystanie uzyskanej wiedzy i umiejętności. Posługując się zdobytą wiedzą młodzież z Bielc postanowiła opracować i zrealizować projekt pt. "Otwarte serce". Realizacja projektu w terminie sierpień-wrzesień 2015. Głównym celem projektu było zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży lokalnej do pomocy innym.

Cele projektu postanowiono zrealizować poprzez organizację zbiórki rzeczy dla dzieci z miejscowego Domu dziecka. W ramach akcji promocyjnej został nagrany film w którym organizatorzy projektu opowiadali o celach projektu i zachęcali młodzież Bielc do udziału.

Informacja o realizacji projektu została zamieszczona także w lokalnych gazetach, polonijnej stronie www.poloniamd.com. O akcji zostały poinformowane także szkoły miasta. Młodzież wykonała baner informacyjny. W szkołach zostały utworzone punkty zbioru rzeczy. Stosując powyższe techniki promocji projektu udało się zebrać duże grono zainteresowanych. Każdy darczyńca w ramach podziękowania otrzymał notes i długopis lub magnes z naklejką.

Budżet projektu wynosił 700 PLN. Środki zostały wydane na zakup upominków dla darczyńców w postaci długopisów, notesów, naklejek, oraz na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej.

Newsy

Film