Szkoła Liderów 2015

Projekt “Otwarte serce” realizowany przez młodzież polonijną w Bielcach. Podczas szkoleń organizowanych przez polską organizację “Dom Spotkań im. A.Silesiusa” z Wrocławia dla młodzieży polonijnej z Mołdawii, Ukrainy i innych krajów, młodzież z

W ramach projektu: Szkoła Liderów 2015, 26.07.-5.08.2015 Wrocław, Krośnice

W ramach projektu młodzież z Bezdan (Litwa) przygotowała konkurs na stworzenie identyfikacji graficznej (herbu, flagi, logotypu oraz motto) dla swojej miejscowości. Wyniki konkursu zaprezentowane zostaną podczas Pierwszego Święta Miasteczka Bezdany organizowanego przez młodzież w Gimnazj

W ramach projektu: Szkoła Liderów 2015, 26.07.-5.08.2015 Wrocław, Krośnice

Relacja ze zrealizowanego projektu przygotowana przez młodzież z Krzywego Rogu na Ukrainie: "Podczas realizacji projektu Akcja przecwdziałania paleniu i Trasa rowerowa zorganizowanych zostało kilka dużych przedsięwzięć. Przeciwdziałanie paleniu W Szkole nr 103 zorganizow

W ramach projektu: Szkoła Liderów 2015, 26.07.-5.08.2015 Wrocław, Krośnice

Projekt Szkoła liderów 2015 jest z działaniem, które ma na celu aktywizację młodych ludzi z Ukrainy z Krzywego Rogu, z Litwy ze Szkoły Polskiej w Bezdanach i Mołdowy z Bielc. Działania projektu mają na celu stworzenie przestrzeni aktywnej partycypacji społecznej i obywatels
W dniach 26.07.-5.08.2015 w ramach projektu "Szkoła Liderów 2015" gościliśmy w Domu Spotkań grupę młodych przedstawicieli Polonii z Litwy, Mołdowy i Ukrainy. W ciągu 11 dniu uczestniczki i uczestnicy oraz liderzy i liderki grup wzięli udział w różnorodnych w

W ramach projektu: Szkoła Liderów 2015, 26.07.-5.08.2015 Wrocław, Krośnice