« powrót do listy

Szkoła Bardziej Demokratyczna

W dniach 8 i 9 grudnia 2015 odbyły się spotkania ewaluacyjne obu grup uczestniczących w projekcie SZKOŁA BARDZIEJ DEMOKRATYCZNA. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki zaprezentowali zrealizowane przez siebie mini-projekty, zastanawiali się nad sukcesami, wyzwaniami i wypracowywali sposoby udoskonalania swoich przyszłych działań. Wspólnie z trenerkami dokonali ewaluacji całego projektu ze szczególnym uzwględnieniem swojego rozwoju.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia relacji z mini-projektów zrealizowanych przez młodzież:

Wyniki ankiety

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna” realizowany przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz przez sześć partnerskich szkół z regionu Dolnego Śląska został właśnie zakończony. Działania projektu trwały od czerwca do grudnia 2015 r i były finansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt służył aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych poprzez zdobycie przez młodzież wachlarza kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową.

Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna”  zakładał również intensyfikację działań w sferze edukacji obywatelskiej poprzez poszerzenie wiedzy na temat demokracji uczestniczącej i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania jej osiągnięć. Służyły temu warsztaty realizowane metodą Betzavta.

Betzavta po hebrajsku oznacza „razem”, „wspólnie”. Metoda Betzavta powstała w Izraelu, w Instytucie Adama jako metoda uczenia demokracji przez doświadczenie i refleksję. Kluczowym dla metody Betzavta jest rozumienie demokracji, jako równego prawa wszystkich do wolności. Metoda ta posługuje się filozoficzną definicją demokracji, która mówi, że demokracja to umowa społeczna zawierana przez racjonalne istoty ludzkie, które rozumieją, że w ich interesie jest żyć wspólnie, szanując wzajemne prawo każdego do życia według takich poglądów i wartości, jakie wyznaje.

Tak pojmowanej demokracji można uczyć się poprzez ćwiczenia, które stawiają uczestników i uczestniczki przed koniecznością podejmowania działań i decyzji wspólnie z innymi. Proces ten jest obserwowany, a następnie szczegółowo omawiany i poddawany refleksji w odniesieniu do demokracji pojmowanej jako równe prawo wszystkich do wolności. Metoda ta, poprzez aktywne uczestnictwo, pozwala na zrozumienie i bezpośrednie doświadczenie demokracji.

Podczas projektu "Szkoła bardziej demokratyczna" realizowanego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa metoda Betzavta została zastosowana, by umożliwić młodzieży, nauczycielom i nauczycielkom zrozumienie pojęcia demokracji i doświadczenie jej w działaniu, co z kolei przyczynia się do rozwinięcia i wzmocnienia postaw demokratycznych i zaangażowania obywatelskiego. Jednocześnie uczestnictwo w warsztatach prowadzonych metodą Betzavta przyczyniło się do rozwinięcia kompetencji społecznych uczestników i uczestniczek, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. Doświadczenia te miały niebagatelny wpływ na zrealizowane przez młodzież przy wsparciu nauczycielek i nauczycieli mini-projekty szkolne.