« powrót do listy

Szkoła Bardziej Demokratyczna

W dniach 6-9 września odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

Ponownie w 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach).

Warsztaty miały na celu przygotowanie młodzieży i opiekunów i opiekunek do realizacji własnych projektów w szkołach. Zajęcia dotyczyły zarządzania projektem: uczestnicy i uczestniczki ćwiczyli m.in. umiejętność badania potrzeb społeczności lokalnej, formułowania celu, planowania zasobów i harmonogramu działań oraz promocji projektów. Dodatkowo odwiedziliśmy Stowarzyszenie TRATWA, gdzie młodzież miała szansę spotkać się z młodymi osobami, które już zrealizowały swoje własne projekty oraz Instytut Edukacji Społecznej, gdzie opowiedziano nam o idei budżetu obuwatelskiego oraz o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim we Wrocławiu. Warsztaty zakończyły się przedstawieniem planów projektów, które zrealizowane będą przez młodzież jeszcze w tym roku.