« powrót do listy

Szkoła Bardziej Demokratyczna

W dniach 6-9 września odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa pierwsze spotkanie warsztatowe drugiej grupy w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

W 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie).

Podczas intensywnych 4 dni szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki mieli szansę poznać się wzajemnie, a następnie wspólnie zastanawiać się nad pojęciem demokracji. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody Betzavta uczniowie i uczennice rozszerzali swoje rozumienie pojęcia demokracja i ćwiczyli m.in. umiejętność demokratycznego podejmowania decyzji oraz dyskutowania. Uczestnicy i uczestniczki spotkali się także z nauczycielami i nauczycielkami edukacji obywatelskiej z Gruzji, którzy odwiedzali Wrocław i okolice w ramach wizyty studyjnej.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

"Gra o czekoladę"- praca metodą Betzavta

Spotkanie z gruzińskimi nauczycielami i nauczycielkami