« powrót do listy

Szkoła Bardziej Demokratyczna

W dniach 21-24 czerwca odbyło się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna”.

W 4-dniowych warsztatach uczestniczyli uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki (w sumie 24 osoby) z 3 szkół z terenu Dolnego Śląska (Zespół Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach).

Podczas intensywnych 4 dni szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki mieli szansę poznać się wzajemnie, a następnie wspólnie zastanawiać się nad pojęciem demokracji. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody Betzavta uczniowie i uczennice rozszerzali swoje rozumienie pojęcia demokracja i ćwiczyli m.in. umiejętność demokratycznego podejmowania decyzji. Wspólna praca uczniów, uczennic i nauczycieli, nauczycielek pozwoliła na zbudowanie i wzmocnienie wzajmnego porozumienia i wspólną refleksję nad możliwościami demokratyzacji szkoły.

 

Zapoznanie się uczestników i uczestniczek

"Gra o czekoladę"- praca metodą Betzavta

Uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki wspólnie pracują nad rozwijaniem porozumienia i zaufania

Gra "111 minut"

Praca nad rysunkiem przedstawiającym idealną (demokratyczną) szkołę.