Rekrutacja-informacje dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

na rok szkolny 2021/2022

 TERMIN REKRUTACJI:

  • MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZNIE SIĘ 1.06.2021 r. I POTRWA DO 30.06.2021 r.
  • Po pomyślnym przebiegu rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie  oraz poproszeni o wpłatę bezzwrotnego wpisowego w wysokości 100 zł na poczet wrześniowej opłaty za Bursę (na Konto podane na stronie internetowej Bursy)
  • Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.
  • Wychowankowie, którzy z różnych względów zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.
  • Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.

 

PRZEBIEG REKRUTACJI:

  1. Rodzice zgłaszają chęć przyjęcia dziecka do Bursy poprzez wypełnienie dokumentów, możliwych do pobrania na stronie internetowej placówki w zakładce REKRUTACJA (podanie, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem)
  2. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podania oraz Kwestionariusze Osobowe kandydatów i podejmuje decyzję o przyjęciu do Bursy. Wcześniej o. Dyrektor może także poprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

ZAKWATEROWANIE:

Odbędzie się 31.08.2021 r. w godz. od 12.00 do 20.00

Przy zakwaterowaniu każdy mieszkaniec Bursy musi mieć ze sobą:
– własną pościel: tj. poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło,
– koc/narzutę do przykrycia łóżka,
– ręczniki oraz środki do higieny osobistej,
– lampkę na biurko, latarkę,
– obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.

31.08.2021 r. o godz. 14.0016.00 i 18.00 odbędą się obowiązkowe spotkania informacyjno-organizacyjne z rodzicami/opiekunami Wychowanków.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości zamieszkania w Bursie można uzyskać pod numerem tel. 797 907 625

(p. Agata) lub kierować na adres mailowy: agata.milej@silesius.org.pl lub bursasilesius@jezuici.pl