Patron Bursy Silesius

Działalność

Bursa Silesius jest katolicką, niepubliczna placówką opiekuńczo – wychowawczą z uprawnieniami publicznymi, nad którą patronat sprawują Księża Jezuici. Organem prowadzącym Bursę jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu powołany przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Oferujemy zakwaterowanie dla młodzieży, która pragnie wzrastać nie tylko intelektualnie, ale także duchowo, pogłębiając swoje życie religijne.

Nasza bursa gwarantuje opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Realizując zadania wychowawcze jako bursa katolicka  będziemy organizować dla wychowanków konferencje religijne, nabożeństwa i msze święte (raz w ciągu miesiąca).

Wszelkie pytania dotyczące zamieszkania w Bursie można kierować na adres mailowy: bursasilesius@jezuici.pl
lub uzyskać potrzebne informacje pod numerem telefonu: 71 338 07 93, kom. 797 907 625

Patron bursy

św. Ignacy Loyola – patron Bursy

     Św. Ignacy Loyola (Inigo Lopez), założyciel Towarzystwa Jezusowego (Księży Jezuitów) urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Nosił długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorową czapkę. Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego rodzaju. Do 30-tego roku życia oddawał się marnościom świata, a z próżnej żądzy sławy jego największą rozkoszą były ćwiczenia rycerskie.