Nasza misja

"Osiągając jutro to, co dziś niemożliwe,
stwarzamy młodym ludziom przestrzeń rozwoju."
Nasza misja wyraża naszą tożsamość, to, kim jesteśmy i kim chcemy się stawać. Misja określa nasze aspiracje, które biorą się z poczucia kompetencji, ale i ze świadomości naszych braków.

Formuła misji posiada dwa człony. Pierwszy opisuje nasze osobiste i zespołowe dążenie do nieustannego podnoszenia standardów pracy. Drugi wyraża nadrzędny cel naszego działania, tj. pomoc młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju.

Jesteśmy instytucją edukacyjną dla młodzieży studenckieji tej ze szkół średnich. Zależy nam szczególnie na tych, dla których wejście w życie społeczne jest utrudnione ze względu na pochodzenie, braki w edukacji, środowisko. Uwzględnienie w naszej pracy młodzieży o utrudnionym starcie życiowym oraz posługiwanie się metodami pedagogicznymi odwołującymi się do integralnego modelu wychowania, bezpośrednio nawiązują do chrześcijańskiej antropologii, szczególnie tej, jaka widoczna jest w tradycji jezuitów. Jako organizacja kościelna wpisujemy się w społeczną działalność Kościoła Katolickiego, którą pojmujemy jako otwarte, nowoczesne i profesjonalne zaangażowanie w edukację młodego pokolenia ku wartościom kultury, religii i demokracji.

Nasza misja wyraża również przekonanie, że cel wspomagania rozwoju młodzieży może być osiągnięty tylko wówczas, gdy sami będziemy wykorzystywać istniejące w świecie możliwości, dzięki kontaktom, szkoleniom, rozwojowi technologicznemu, a przede wszystkim poprzez pasję poznawania nowych rzeczy i odwagę działania.

Pracujemy z młodzieżą z różnych kultur, środowisk społecznych, wyznań. Nasze programy dostosowujemy do wykształcenia, potencjału intelektualnego i osobistych potrzeb. Pracujemy z innymi w duchu tolerancji, otwartości i szacunku. Jednocześnie naszym pracownikom i współpracownikom stawiamy wysokie wymagania odnośnie etyki pracy, profesjonalizmu działania i osiągania celów wypływających z misji.

Nasza misja wyraża przekonanie, że Dom Spotkań staje się instytucją coraz bardziej dynamiczną, obecną w realiach problematyki młodzieżowej (w polskim i międzynarodowym kontekście), posiadającą wiedzę z zakresu zarządzania organizacją non-profit oraz wyróżniającą się wszechstronnością i jakością pracy. Dom Spotkań ma stawać się organizacją wzorcotwórczą, tj. taką, której styl będzie inspirujący dla innych organizacji pozarządowych.