Metody pracy

Nowoczesne metody edukacji pozaformalnej łączymy z tradycją jezuickiego systemu wychowania, w imię której staramy się o zintegrowany rozwój uczestników na wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i duchowej.

Realizowane przez nas projekty charakteryzują:

 • dynamiczne, aktywizujące metody warsztatowe
 • uczenie się przez doświadczanie
 • przychylna atmosfera
 • wykorzystanie multimediów
 • atrakcyjne formy paraartystyczne i parateatralne.

Stosowane przez metody dotyczą następujących ścieżek edukacyjnych:

 • Edukacja globalna (prawa człowieka, edukacja rozwojowa, międzykulturowa i międzyreligijna, edukacja dla pokoju)
 • Edukacja europejska (obywatelstwo i tożsamość europejska, integracja europejska)
 • Edukacja obywatelska (zaangażowanie społeczne, wychowanie patriotyczne, edukacja polityczna, wykluczenie społeczne, mass media)
 • Edukacja regionalna (Wrocław, Dolny Śląsk)
 • Różnorodność kulturowa i subkultury młodzieżowe
 • Rozwój osobowy (wartości, komunikowanie, liderstwo, asertywność, wolontariat).