Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Ul. W. Stysia 16a
53-526 Wrocław

Tel.  +48 (0)71 338 07 93
        +48 (0)71 783 24 72
Fax: +48 (0)71 71 793 94 68
e-mail: angelus@silesius.org.pl

Dane bankowe

Deutsche Bank PBC S.A.

Oddział pl. Bema 2

50-265 Wrocław

Numer konta: 07 1910 1048 2407 1606 2267 0001
SWIFTCode: DEUTPLPX

IBAN: PL07 1910 1048 2407 1606 2267 0001

NIP: 899-101-46-15
REGON: 040124509

Pracownicy i pracowniczki Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa:

Dyrektor:
Henryk Całka, SJ; dyrektor@silesius.org.pl

Dział administracyjny

Kierownik ds. administracyjnych 
Agata Milej agata.milej@silesius.org.pl tel. komórkowy +48 797 907 625