« powrót do listy

DWIE KULTURY- JEDNO PRZEDSZKOLE

Data dodania: 31 Października 2014

Z wielką radością informujemy, że we wrześniu 2014 r. ruszyliśmy  z projektem

 „DWIE KULTURY-JEDNO PRZEDSZKOLE”

finansowanym ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

który potrwa do końca kwietnia 2016 r.

 

Nasze nowatorskie działania realizowane są w szerokim partnerstwie przez:

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO,

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,

Fundację Familijny Poznań o. dolnośląski,

Przedszkole nr 89 im. Tuwima,

Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej,

Queen Maud University z Norwegii.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich z edukacji przedszkolnej i stworzenie modelu integracji tych dzieci w przedszkolach. Działaniami zostaną objęte wybrane przedszkola Wrocławia i Kamiennej Góry w okresie wrzesień 2014-kwiecień 2016.

Planujemy stopniowe przygotowanie przedszkoli tak, aby dzieci romskie czuły się tam bezpiecznie i znalazły w nich część swojej kultury. Równolegle do działań w przedszkolach będziemy motywować rodziców romskich do uznania wartości edukacji przedszkolnej i uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Przedszkola będą przygotowywane poprzez serię szkoleń dla nauczycielek, spotkań z rodzicami przybliżających kulturę romską, zatrudnienie w przedszkolach asystentek edukacji romskiej.

W najbliższym czasie w ramach projektu planujemy wizytę studyjną w Norwegii. Podczas wizyty partner norweski będzie się dzielił doświadczeniami z procesu integracji przedszkolnej dzieci grupy Trevellers, grupy o bardzo podobnej charakterystyce kulturowej do Romów. W czasie wizyty uczestniczki/cy spędzą jeden dzień w szkole i przedszkolu, w którym zintegrowane są już dzieci Travellers, odwiedzą Muzeum Travellersów w miejscowości Elverum, spotkają się z liderami tej społeczności, od których będą mogli się dowiedzieć jak z ich perspektywy wyglądał proces integracji dzieci w przedszkolach i szkołach. Wizyta ta planowana jest na 9-12 listopada 2014 r.

Zaraz po powrocie ukaże się relacja z wizyty w Norwegii- ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NA NASZYCH STRONACH INFORMACJI O PROJEKCIE.

 

 

 

Projekt „DWIE KULTURY-JEDNO PRZEDSZKOLE” to nowatorskie działania realizowane w szerokim partnerstwie przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundację Familijny Poznań o. dolnośląski, Przedszkole nr 89 im. Tuwima, Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej oraz  Queen Maud University z Norwegii.

Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci romskich z edukacji przedszkolnej i stworzenie modelu integracji tych dzieci w przedszkolach publicznych. Działaniami zostaną objęte wybrane przedszkola Wrocławia i Kamiennej Góry w okresie wrzesień 2014-kwiecień 2016.

Planujemy stopniowe przygotowanie przedszkoli tak, aby dzieci romskie czuły się tam bezpiecznie i znalazły w nich część swojej kultury. Równolegle do działań w przedszkolach będziemy motywować rodziców romskich do uznania wartości edukacji przedszkolnej i uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Przygotowanie przedszkoli realizować będziemy m.in. poprzez serię szkoleń dla nauczycielek, spotkań z rodzicami przybliżających kulturę romską, zatrudnienie w przedszkolach asystentek edukacji romskiej.

W pierwszym okresie realizacji projektu planujemy wizytę studyjną w Norwegii. Podczas wizyty partner norweski będzie się dzielił doświadczeniami z procesu integracji przedszkolnej dzieci grupy Trevellers, grupy o bardzo podobnej charakterystyce kulturowej do Romów. W czasie wizyty nauczycielki spędzą jeden dzień w szkole i przedszkolu, w którym zintegrowane są już dzieci Travellers, odwiedzą Muzeum Travellersów w miejscowości Elverum, spotkają się z liderami tej społeczności, od których będą mogły się dowiedzieć jak z ich perspektywy wyglądał proces integracji dzieci w przedszkolach i szkołach. Wizyta ta planowana jest na listopad 2014 r.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

 

W dniach 9-12.11.2014 w ramach projektu „Dwie kultury – jedno przedszkole” miała miejsce wizyta studyjna w Norwegii. Podczas wizyty partner norweski (Queen Maud University) dzielił się doświadczeniami z procesu integracji przedszkolnej dzieci grupy Trevellers, grupy o bardzo podobnej charakterystyce kulturowej do Romów. W czasie wizyty 11 nauczycielek przedszkolnych (z Familijnego Wrocławia, wrocławskiego Przedszkola nr 33, 89, i 99 oraz punktu przedszkolnego z Kamiennej Góry) spędziło jeden dzień w szkole i przedszkolu w Hamar, w którym zintegrowane są już dzieci Travellers. Uczestniczki odwiedziły również Muzeum Travellersów w miejscowości Elverum oraz spotkały się z liderami tej społeczności. Opiekunką i tłumaczką grupy była Anna Kudarewska z ramienia Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, zaś grupę na miejsce oprowadzała Anne Mari Larsen. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wizyty jednej z uczestniczek.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Fundacji Stefana Batorego „Obywatele dla demokracji”.

Relacja z wizyty studyjnej do pobrania TUTAJ

Zeszłoroczna (9-12.11.2014 r.) wizyta studyjna w Norwegii w ramach projektu „Dwie kultury-jedno przedszkole” była niezwykle pasjonująca dla jej uczestniczek (patrz: Wizyta studyjna w Norwegii), ale rozbudziła też ciekawość norweskiego partnera a propos działań podejmowanych u nas a rzecz społeczności romskiej. Stąd już na przełomie lutego i marca 2015 r. zorganizowaliśmy rewizytę Norwegów w Polsce. Celem rewizyty było przybliżenie Norwegom sytuacji Romów w Polsce, ukazanie różnorodności działań podejmowanych przez ośrodki pracujące z Romami i na rzecz społeczności romskiej oraz umożliwienie podzielenia się doświadczeniami w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie w gronie wszystkich partnerów projektu, ale nie tylko. Rewizyta została zaplanowana celowo na przełom lutego i marca, tak by obejmowała prowadzone w tym czasie przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa dwudniowe warsztaty dla nauczycielek przedszkolnych realizowane również w ramach projektu „Dwie kultury-jedno przedszkole”. Zależało nam bardzo, by osoby , które nie miały okazji uczestniczyć w wizycie studyjnej, miały również szansę zapoznania się z działaniami norweskiego partnera prowadzonymi na rzecz grupy Trvellersów.

W programie rewizyty realizowanej w dniach 25.02-03.03.2015 r. znalazły się m.in.

- spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce (Robertem Bladyczem), pracującym jednocześnie jako Asystent Edukacji Romskiej w Kamiennej Górze oraz wizyta w integracyjnym punkcie przedszkolnym pracującym z dziećmi romskimi i nieromskimi;

- spotkanie z członkami Stowarzyszenia Nomada działającymi na rzecz społeczności rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu;

- spotkanie z prezesem romskiego stowarzyszenia Romani Bacht (Józefem Mastejem )działającym na terenie wrocławskiego Brochowa;

- spotkanie z pracownikami i pracowniczkami Fundacji Prom, która poza działalnością świetlicową realizowaną dla romskich i nieromskich podopiecznych, prezentowała swój projekt „JEDNI Z WIELU”. Przykład kampanii społecznej mającej przyczynić się do zmiany postrzegania przez społeczeństwo większościowe mniejszości romskiej;

- wizyta w Szkołach Podstawowych nr 67 i 107 we Wrocławiu, przybliżająca rzeczywistość edukacyjną romskich dzieci- uczniów wspomnianych szkół. Wizyta połączona była ze spotkaniem z nauczycielką wspomagającą edukację dzieci romskich (Marią Łój);

- wizyta w świetlicy integracyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „ISKIERKA” połączona ze spotkaniem z asystentką edukacji romskiej działającą we wrocławskich gimnazjach (Roksaną Stojowską);

- prezentacja jedynej w Polsce wystawy poświęconej historii Romów przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie oraz spotkanie z jej twórcą (Adamem Bartoszem).

Ponadto w trakcie realizowanych warsztatów o kulturze romskiej dla nauczycielek przedszkolnych uczestniczących w projekcie „Dwie kultury-jedno przedszkole” miało miejsce spotkanie z gośćmi z Norwegii. Dwie pracownice Glomdalmuseum z Elverum przybliżyły historię Travellersów w Norwegii (grupy kulturowo podobnej do Romów) oraz etapy tworzenia stałej wystawy poświęconej Travellersom w muzeum, zaś pracownica Queen Maud University zaprezentowała działania projektu skierowanego do przedszkoli norweskich włączającego dzieci z rodzin Travellersów w edukację przedszkolną.

Podobnie, jak polskie uczestniczki wizyty studyjnej wracały z Norwegii pełne nowych pomysłów i nowego spojrzenia na edukację międzykulturową realizowaną w norweskich przedszkolach, tak nasze norweskie uczestniczki rewizyty w Polsce wracały do siebie pełne planów odnośnie przeniesienia doświadczeń z realizacji projektu „Jedni z wielu” na grunt relacji Norwegów z Travellersami. Wielkie wrażenie zrobiły na nich również wizyty w integracyjnych świetlicach środowiskowych na co dzień pracujących z dziećmi romskimi i nieromskimi, jako przykład żywych i prawdziwych działań służących budowaniu wzajemnego zaufania i zrozumienia.

Nam ze swojej strony pozostaje z całego serca podziękować wszystkim osobom, które wspomogły nas w przygotowaniu i realizacji poszczególnych spotkań, poświęciły swój czas i z zaangażowaniem starały się przybliżyć swoją codzienną pracę oraz wszystkim osobom, które zadbały o to, by również czas poza oficjalnym programem należał do wyjątkowych. DZIĘKUJEMY!

Rewizyta Norweżek w Polsce realizowana była w ramach projektu „Dwie kultury –jedno przedszkole” w terminie 25.02.-03.03.2015 r. i finansowana z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Fundacji S. Batorego „Obywatele dla Demokracji”.  

Prezentacja projektu dla Travellersów w DAS

Prezentacja: Kim są Travellersi?

Wizyta w Kamiennej Górze

Wizyta w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie

Dzień romski w przedszkolach

W naszym projekcie Dni Kultury Romskiej trwały prawie przez miesiąc.

Projektowe przedszkola w okresie od 7 kwietnia do 14 maja organizowały dla swoich przedszkolaków Dni Kultury Romskiej. W ramach projektu „Dwie kultury – jedno przedszkole” bardzo zależało nam, by przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się o istnieniu Romów- najlepszą okazją ku temu jest obchodzony w dniu 8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów. Przedszkola znalazły różne sposoby, by swoim podopiecznym przybliżyć tą mniejszość etniczną.

I tak np. punkt przedszkolny z Kamiennej Góry wziął udział w szerszych obchodach przygotowanych przez prowadzącą je Fundację SALVATOR. Na oficjalne obchody w dniu 7 kwietnia zaproszone zostały poza innymi integracyjnymi punktami przedszkolnymi- prowadzonymi przez fundację, również rodziny romskie i nieromskie, przedstawiciele urzędu miasta Wałbrzycha oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych. Występy zespołów romskich przeplatane były z krótkimi informacjami przybliżającymi różne aspekty romskiej kultury.

Przedszkole 33 jako drugie już 9 kwietnia zorganizowało super piknik na podwórku przedszkolnym mający przybliżyć historię Romów- odwoływali się przy tym do prowadzonego kiedyś przez Romów koczowniczego trybu życia. Przedszkolaki przebierając się tego dnia za Romów, spędzając dzień na świeżym powietrzu- jedząc i bawiąc się- choć w małym stopniu mogły same poczuć, jak to kiedyś żyło się Romom. Zabawa jak widać na zdjęciach była przednia!

W przedszkolu Leonardo wszystkie grupy przedszkolne odkrywały Romów mierząc się z różnymi zadaniami, jakie w kolorowych taborach czekały na przedszkolaków. I tak np. dzieciaki miały okazję potańczyć do muzyki romskiej, poznać koczowniczy tryb życia bawiąc się w namiotach, poczytać baśnie romskie, przygotować prace plastyczne ta temat Romów. W ich przypadku było to przygotowanie do przyjęcia nowych przedszkolaków, bo już we wrześniu w ich gronie w znajdą się również dzieci romskie.

W przedszkolu 89 podobnie jak w Leonardo-od września zawita kilkoro romskich przedszkolaków, a już 14 kwietnia całe przedszkole bawiło się w rytm romskich melodii i przy udziale Romskiego zespołu TERNI ROMANI BACHT – MŁODE ROMSKIE SZCZĘŚCIE. Zdjęcia super oddają świetną atmosferę i fakt, że do wspólnych tańców zostały włączone wszystkie przedszkolaki.

Ostatnie z naszych projektowych przedszkoli zorganizowało dzień kultury romskiej już w maju- ten majowy dzień uzależniony był od wolnych terminów zespołu romskiego TERNI ROMANI BACHT – MŁODE ROMSKIE SZCZĘŚCIE, które również i w tym przedszkolu towarzyszyło w zabawach przedszkolaków świętując Dzień Kultury Romskiej. Przedszkolaki z P 99 również mogły posłuchać wyjątkowych baśni romskich czytanych przez swoje nauczycielki, powyklejać flagę romską- odkrywając przy tym znaczenie jej wszystkich elementów.

Nasze projektowe przedszkola już planują kolejne Dni Kultury Romskiej w 2016 roku! Tym razem będziemy chcieli połączyć działania wszystkich naszych przedszkoli i wprowadzić jakiś element wspólnej zabawy dla każdego z projektowych przedszkoli.

 

Projekt „Dwie kultury-jedno przedszkole” trwa. Z początkiem września ruszyła jego najważniejsza część. Grupa 15 romskich przedszkolaków z Wrocławia oraz 7 romskich przedszkolaków z Kamiennej Góry próbuje swoich sił w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Przedszkolaki poza wsparciem kadry pedagogicznej uczestniczącej w pierwszej połowie roku 2015 w cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy z dzieckiem odmiennym kulturowo, ma również wsparcie Asystentek Edukacji Romskiej, które również po wcześniejszym przygotowaniu od września tego roku zatrudnione są w ramach projektu. Głównym zadaniem Asystentek jest dbanie o frekwencję wśród romskich przedszkolaków.

Placówki, w których przedszkolaki będą zdobywały swoje pierwsze doświadczenia edukacyjne należą m.in. do placówek „Familijnego Poznania”- oddziału dolnośląskiego , pięcioosobowa grupa uczęszcza do Przedszkola Integracyjnego nr 89, zaś największa grupa kamiennogórskich, projektowych przedszkolaków uczy się i bawi w punkcie przedszkolnym „Romano drom pe fedyr dzipen” w Kamiennej Górze.

Z początkiem listopada startujemy z drugim cyklem szkoleniowym dla przedszkoli chcących przygotować się pełniej do pracy z dziećmi ze środowisk odmiennych kulturowo- ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących ze społeczności romskich.

Ta część projektu odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. 

Z końcem września ruszyły dodatkowe działania naszego projektu finansowane z rządowego Programu na rzecz Integracji Społeczności  Romskiej na lata 2014-2020 i są to m.in. wspólne wyjścia naszych projektowych przedszkolaków i Asystentek Romskich, które służyć mają lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Pierwsze wyjście miało miejsce 19.09.2015, a celem wyprawy było  wrocławskie ZOO.  Obecnie finalizujemy zakup wyprawek przedszkolnych, które służyć będą przez cały rok świeżo upieczonym przedszkolakom. Życzymy im i ich rodzinom wytrwałości i przede wszystkim, jak największej ilości pozytywnych wrażeń w pierwszych miesiącach przedszkolnych obowiązków.

W dniu 30 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy realizacje projektu „Dwie kultury-jedno przedszkole”.

Dzięki dofinansowaniu  ze środków EOG w ramach Programu Fundacji im. Stefana Batorego Obywatele dla Demokracji  udało nam się wprowadzić do przedszkoli 27 osobową grupę romskich dzieci z Wrocławia i Kamiennej Góry, wspierać ich pobyt tam, ale także przygotować przedszkola na przyjęcie dzieciaków i pracę z dziećmi odmiennymi kulturowo.  W sumie w czasie projektu współpracowaliśmy z 9 przedszkolami i 3 punktami przedszkolnymi  na terenie Wrocławia i Kamiennej Góry. Nasze projektowe placówki przedszkolne zakończyły udział w projekcie mocnym akcentem - przygotowując w kwietniu obchody Dnia Kultury Romskiej.

Oj były to niezwykłe wydarzenia, które w takich przedszkolach jak np. Przedszkole nr 99 z Inowrocławskiej, Przedszkole nr 51 z Brochowa, przedszkole Guliwer i Przedszkole nr 146 z ul. Hauke Bosaka angażowały całą społeczność przedszkolną.

Przedszkole nr 99 przygotowało całodzienny program dla swoich przedszkolaków ,,Magiczna podróż z cygańskim taborem”, w którym znalazły się m.in. takie punkty jak: teatrzyk pacynkowy:  „Koleżanka z przedszkola”  wprowadzający tematykę romską,  wspólne ozdabianie taborowych wozów cygańskich, wizyta u zielarki i przygotowywanie kolorowych ozdób. Z pełnym scenariuszem przebiegu tego dnia przygotowanym przez panią Małgorzatę Lewandowską można zapoznać się tu!

Przedszkole nr 146, zaangażowało do przygotowania Dnia Romskiego również rodziny romskich przedszkolaków, które uczęszczają do tego przedszkola. Były więc  tańce oraz śpiewanie romskich piosenek. Podobnie było w Punkcie przedszkolnym w Kamiennej Górze, gdzie starano się oddać głos tego dnia rodzinom romskich przedszkolaków, by to oni mówili o własnej kulturze i włączyli się w przygotowanie Dnia Kultury Romskiej.

Część przedszkoli jak np. przedszkole Columbus, Logicus proponowało zajęcia przybliżające kulturę romską w starszych grupach wprowadzając ją jako część szerszego tematu dotyczącego różnorodności kulturowej.

Z organizowanych działań w naszych projektowych przedszkolach przedstawiamy krótką relację fotograficzną. Zachęcając do korzystania inne przedszkola z dobrych praktyk jak np. szczegółowo dopracowanego scenariusza przebiegu Dnia Romskiego w przedszkolu nr 99.

Już wkrótce będzie można poczytać więcej o całym projekcie. Właśnie staramy się go podsumować po 20 miesiącach realizacji. 

 

Z początkiem października ruszyliśmy w projekcie z realizacją zajęć otwartych w przedszkolach przybliżających kulturę i historię Romów. Ta krótka forma pracy adresowana jest tym razem nie tylko do samych przedszkolaków, ale również ich rodziców! N

W ramach projektu: DWIE KULTURY- JEDNO PRZEDSZKOLE

W minioną sobotę (19.12.2015) nasi podopieczni w projekcie również mogli poczuć przedświąteczną atmosferę. Dla wrocławskich przedszkolaków projektu „Dwie kultury-jedno przedszkole” zorganizowaliśmy mikołajkowo-gwiazdkowe spotkanie. Każdy z naszych przedsz

W ramach projektu: DWIE KULTURY- JEDNO PRZEDSZKOLE