Akademia Rozwoju Umiejętności

Projekt „Akademia Rozwoju Umiejętności” był działaniem służącym rozwojowi umiejętności interpersonalnych i społecznych młodzieży niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Projekt skierowany był do młodych mieszkańców województ