« powrót do listy

2015

„Pod Kirgiskim niebem – wykorzystanie astronomii do rozwoju kluczowych kompetencji edukacyjnych”       

Projekt skierowany był do nauczycieli fizyki, geografii bądź matematyki oraz uczniów i uczennic szkół, w których uczą w Kirgistanie w obwodzie dżalalabadzkim. Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszaru Kirgistanu, który jest słabo rozwinięty oraz pozbawiony wsparcia merytorycznego i pomysłowego ze strony władz centralnych oraz aktywizowanie uczniów/uczennic oraz i nauczycieli i nauczycielek do podejmowania inicjatywy, kreatywności i poszerzania horyzontów myślenia. Projekt zakładał zapewnienie społecznościom 4 szkół dostępu do współczesnych technologii z zakresu astronomii, podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli nauk ścisłych z 4 szkół w zakresie astronomii i aktywnych metod prowadzenia zajęć oraz podniesienie poziomu edukacji uczniów 4 szkól oraz wzrost kompetencji z zakresu nauk ścisłych i praktycznych nawyków w zakresie podstawowej obsługi sprzętu technicznego.

Głównymi działaniami było założenie kółek astronomicznych w 4 wybranych w drodze konkursu szkołachw rejonie Suzak. W ramach dwóch trzydniowych szkoleń przeszkolonych zostało po 3 nauczycieli z każdej z tych szkół z wiedzy astronomicznej, prowadzenia obserwacji oraz metodologii prowadzenia interaktywnych zajęć. Szkoły otrzymały także komputer oraz teleskop by móc realizować zadania kółek, materiały w języku rosyjskim oraz wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkoleń. Astronomia to pasjonująca nauka, która stanowi doskonałe narzędzie do zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, rozwoju umysłowego, uczenia niezależności myślenia, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Rozwój dotyczy rozwoju kompetencji oraz wyrównywania szans dzieciom z rejonów słabo
rozwiniętych jakim jest obwód dżalalabadzki, znajdujący się na południu kraju, oddalony o 600 km od stolicy
kraju.

Projekt sfinansowano  w ramach  Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, nr umowy RITA-2014-37