« powrót do listy

2015

Wymiana młodzieżowa ”Human Rights - ROMA rights now!” finansowana z programu Erasmus +, Wrocław, 23-31.03.2015

Projekt promował aktywność społeczną jako sposób walki z wykluczeniem Romów.
 

W projekcie wzięły udział 4 organizacje partnerskie z Polski, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii. Uczestnikami ze strony organizacji partnerskich była młodzież zgromadzona wokół nich - łącznie 20 młodych osób wraz z liderami.
 

Celem projektu było zapoznanie młodzieży z problemem wykluczenia i dyskryminacji, na przykładzie grupy Romów rumuńskich zamieszkujących tzw. koczowisko we Wrocławiu. Uczestnicy wymiany zapoznali się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz mogli porównać je do rzeczywistej sytuacji grupy wykluczonej, co podniosło ich świadomość oraz, mamy nadzieję, zmobilizuje do aktywności i podjęcia inicjatywy, a tym samym wpłynie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy zostali wprowadzeni do historii i kultury Romów, dowiedzieli się o ścieżkach migracji Romów oraz ich sytuacji w Europie, a głównie w Polsce. Poznali również wynikające z prawa różnice między Romami - obywatelami Polski, a społecznością migrantów - Romów rumuńskich przebywających na jej terytorium legalnie jako Europejczycy. Podczas wymiany młodzież zorganizowała dwie inicjatywy, w tym jedną dla dzieci z koczowiska, co było sposobem na przełamywanie stereotypów dotyczących tej grupy oraz szansą na włączenie jej w działania młodzieżowe.
Wszystkie zaplanowane działania łączyły w sobie elementy edukacji pozaformalnej.
Mamy nadzieję, że projektu zaowocuje dalszymi działaniami wspierającymi edukację dzieci romskich, nie tylko tych mieszkających we Wrocławiu.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez uczestników:

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez uczestników wymiany młodzieżowej "Human rights - ROMA rights now!" W odpowiedzi na pomysł uczestników, poszukujemy osób zainteresowanych dołączeniem do naszych działań i pracą z dziećmi romskimi z koczowiska we Wrocławiu! Jeżeli jesteście zainteresowani, skontaktujcie się z naszą wolontariuszką EVS: manuela.barbu@silesius.org.pl

Posted by Angelus Silesius House (Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa) on Monday, March 30, 2015