« powrót do listy

2015

Powoli dobiega końca nasz projekt „Jugend in Breslauer Kinderheimen, als Instanz lokaler Gesellschft finansowany ze środków Fundacji Renovabis.

Projekt skierowany był do uczennic Liceum Urszulańskiego we Wrocławiu oraz do członków duszpasterstw akademickich (skorzystało z niego Duszpasterstwo MOST i DACH) i zakładał udział 40 młodych ludzi w sesjach grupowych i indywidualnych prowadzonych wg Programu Kształtowanie Zwycięzców™.

Program Kształtowanie Zwycięzców™  jest odpowiedzią na aktualne potrzeby młodych ludzi. Najważniejszym celem Programu jest dotarcie do młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie i pomoc oraz wsparcie w odkrywaniu swojego potencjału i rozwijaniu go krok po kroku.

W trakcie Programu uczestnicy podejmują ambitne wyzwania i wyznaczają sobie realistyczne cele. Program pomaga młodym odkrywać osobiste motywacje do podejmowania aktywności zarówno, w odniesieniu do swoich celów, jak i aktywności na rzecz swojego otoczenia.

Program Kształtowanie Zwycięzców™ to wielowymiarowy proces, bazujący na:

 • spotkaniach grupowych jako element wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, szukania inspiracji do pracy nad sobą, wsparcia w procesie zmiany;

 • spotkaniach indywidualnych jako element indywidualnej pracy coacha
  z uczestnikiem w celu wspierania na drodze ku osobistemu Zwycięstwu;

 • pracy indywidualnej uczestnika jako podstawowy element realizacji Programu

 • dwóch równoległych płaszczyznach Programu: praca nad zmianą postawy, realizacja wyznaczonych celów;

 • monitoringu i mierzeniu rezultatów jako stałym elemencie pracy z uczestnikami
  w celu uzyskania informacji zwrotnej o postępach w realizacji celów i pracy
  z konkretną częścią Programu.

 

Wyjątkowym elementem projektu, którego część stanowiła realizacja wspomnianego wyżej Programu Kształtowanie Zwycięzców™, było poprowadzenie przez chętnych uczestników Programu, warsztatów dla podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz dla podopiecznych trzech placówek SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu. Warsztaty te dawały możliwość wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności przez osoby z LO Urszulanek i duszpasterstw akademickich w pracy z rówieśnikami, z jednej strony, ale przede wszystkim miały służyć podopiecznym WCOW i Siemachy jako pomoc w odkrywaniu własnego potencjału i mocnych stron oraz w formułowaniu przyszłościowych celów i wizji we współpracy nie z wychowawcą-nauczycielem, ale z rówieśnikiem.

Warsztaty dla młodzieży z WCOW oraz Siemachy były również sposobem realizacji osobistych celów stawianych sobie od początku trwania Programu przez jego uczestników – takich, jak m.in. przełamywanie własnej nieśmiałości i wycofania w kontaktach z grupą, nauka pracy zespołowej, nabywanie umiejętności jasnego przekazywania wiedzy. Korzyści płynące z takiej formy pracy okazały się obustronne – zarówno młodzież uczestnicząca w warsztatach, jak i młodzi „Zwycięzcy” realizowali scenariusze zajęć z zapałem, odkrywając w sobie nowe pokłady entuzjazmu, zdolności organizacyjnych i ważnych przemyśleń. Pod opieką psychologa licealistki, studenci i studentki przygotowywali się do każdego warsztatu, a po nim wspólnie dzielili się informacjami zwrotnymi, omawiali trudniejsze sytuacje i obawy, dzielili się owocami pracy.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2014 r i potrwa do maja 2015 r. Partnerem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa w projekcie jest firma Leadership Management Polska Sp. z o.o. a całość działań odbyła się dzięki dofinansowaniu Fundacji RENOVABIS.