« powrót do listy

2014

Kolejna edycja szkoły letniej dla Polonii z Ukrainy, realizowana przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, ruszyła 1 sierpnia i potrwała do 9 sierpnia 2014 r. Grupę uczestników stanowiła młodzież w wieku 15-18 lat aktywnie działająca przy organizacji polonijnej w Krzywym Rogu  (okręg dniepropietrowski) oraz 4-osobowa grupa wrocławskiej młodzieży.  „Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” , bo tak oficjalnie brzmiał tytuł projektu, finansowana była ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogólnym celem projektu była aktywizacja młodych ludzi z Krzywego Rogu, zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym kraju zamieszkania  oraz do udziału w tworzeniu i promowaniu kultury Polski.

Uczestnictwo w Letniej Szkole pozwoliło na rozwinięcie u reprezentantów młodzieżowych środowisk polonijnych na Ukrainie, kompetencji liderskich, społecznych, umiejętności pracy w grupie. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy uczyli się pracy metodą projektu, jako przygotowania do działań lokalnych podejmowanych przez nich w swoim najbliższym otoczeniu.

Projekt zakładał także podniesienie świadomości politycznej i wzmocnienie aktywnych postaw obywatelskich wśród uczestników i uczestniczek poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone metodą Betzavty. Pobyt w Polsce był okazją do poszerzenia  wiedzy z zakresu historii Polski (w tym czasie we Wrocławiu maiły miejsce liczne wydarzenia związane z obchodami 70 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego) , tradycji i kultury narodowej.

Młodzież ukraińska posługująca się u siebie językiem polskim jedynie podczas dodatkowych zajęć językowych realizowanych np. przez polonijną  organizację w Krzywym Rogu, miała możliwość rozwinięcia swoich kompetencji z zakresu rozumienia i posługiwania się językiem. Znaczącą pomocą w tej kwestii, poza kontaktami z  polskimi rówieśnikami, był udział w codziennych animacjach językowych.

Podczas dziewięciu dni projektu znalazł się również czas na wspólny wyjazd do Sobótki, wizytę w Aquaparku wrocławskim oraz świetnie spędzony czas na kręgielni.  O tym, że młodzież powróciła bardzo zadowolona z pobytu we Wrocławiu, świadczą nie tylko ankiety ewaluacyjne, zdjęcia z projektu, ale również podziękowania od naszego ukraińskiego partnera - Związku Polaków Ojczyzna. Organizacja Szkoły Letniej dla młodzieży z Ukrainy w bardzo burzliwym dla nich czasie, nabrała dla nas i przede wszystkim dla nich szczególnego wymiaru. Pozostaje nam wierzyć, że kolejna szkoła letnia będzie realizowana w spokojniejszych okolicznościach.

 

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej