« powrót do listy

2013

Data dodania: 27 Listopada 2013

"Meet, Share, Improve- Come together for Roma Youth"

W dniach 7-12 listopada w Dom Spotkań gościliśmy grupę 20 uczestników seminarium "Meet, Share, Improve- Come together for Roma Youth, liderów organizacji, wolontariuszy oraz przedstawicieli młodzieży z mniejszości Romskiej z Polski, Rumunii, Słowenii, Maedonii, Serbii, Bułgarii oraz Mołdowy. Celem przewodnim spotkania było dzielenie się dobrymi praktykami w pracy z młodzieżą Romską, wymiana doświadczeń, nawiązanie głębszych kontaktów między partnerami oraz wypracowanie pomysłów na wspólne działania międzynarodowe. Uczestnicy spotkali się m. in z pełnomocnikiem Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych na Dolnym Śląsku, Panem Dariszem Tokarzem, odwiedzili Wrocławską Fundację PROM działającą na rzecz społeczności Romskiej we Wrocławiu prowadzącą kampanię społeczną Jednizwielu.pl, spotkali się z przedstwicielami tej społeczności. Jeden dzień seminarium był poświęcony pracy metodą Teatru Forum  (Theather of the Oppressed) prowadzoną przez Panią Lenkę Romosovą, kierowniczkę Teatru w Brnie pracującą tą metodą z młodzieżą Romską w Brnie. Seminarium było dofinansowane z Programu "Młodzież w Działaniu".