Osiągając jutro to, co dziś niemożliwe stwarzamy młodym ludziom przestrzeń rozwoju  
Aktualności
Oferta programowa
Uczę się, poznaję - zmieniam!
Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw!
Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska
Centrum wolontariatu
Dowiedz się jak zostać wolontariuszem i wziąć udział w realizacji jednego z naszych projektów.
Zaproszenia do projektów
Dowiedz się jak zostać wolontariuszem i wziąć udział w realizacji jednego z naszych projektów.
Kalendarz
Hostel Silesius - Noclegi w centrum Wrocławia