Strona główna

Od września 2016 r., we Wrocławiu, rozpoczeła działalność Bursa Silesius im. Św. Ignacego Loyoli BURSA SILESIUS | WROCŁAW (jezuici.pl) Organem prowadzącym Bursę jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu powołany przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Bursa Silesius jest katolicką, niepubliczna placówką opiekuńczo-wychowawczą z uprawnieniami publicznymi, nad którą patronat sprawują Księża Jezuici.

Bursa jest domem zastępczym na czas roku szkolnego, w którym mieszkają uczniowie pochodzący spoza Wrocławia, uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych.