Strona główna

Od września 2016 r., we Wrocławiu, rozpoczeła działalność Bursa Silesius im. Św. Ignacego Loyoli  Organem prowadzącym Bursę jest Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu powołany przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Bursa Silesius jest katolicką, niepubliczna placówką opiekuńczo-wychowawczą z uprawnieniami publicznymi, nad którą patronat sprawują Księża Jezuici.

Bursa jest domem zastępczym na czas roku szkolnego, w którym mieszkają uczniowie pochodzący spoza Wrocławia, uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych.